Hrob je prejav úcty a vďaky najbližším

- pomníky /všetkých tvarov a veľkostí/

- urnové hroby /všetkých typov/

- jednohroby

- dvojhroby

- luxusné hroby a hrobky

- epitafné dosky

- obnovu písma

- dosekanie písma

- rekonštrukcie hrobov

- osadenie urnovej šachty a epitafnej dosky /do už existujúcich hrobov/

- výkopy hrobov do 24hodin

- vsistencia pri pohrebe

- panelové jednohroby

- panelové dvojhroby

- panelové trojhroby

Výkopy hrobov do 24hodin

Asistencia pri pohrebe

Panelové jednohroby

Panelové dvojhroby

Panelové trojhroby

Služby:

Copyright © 2014 marsil.sk. Všetky práva vyhradené.

Mob:
0918 834 966

Marsil s.r.o
Staničná 1
044 13 Valaliky

E-mail:
info@marsil.sk

Kamenárske práce
KAMENÁRSTVO
M A R S I L

O nás     |     Materiály     |     Produkty     |     Naša práca     |     Referencie     |     Akcie 2015     |     Kontakt